Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Insite Security en Bossers & Cnossen introduceren Secure Insite

Door vergaande digitalisering neemt het aantal en de potentiële impact van beveiligingsincidenten toe. Organisaties zijn binnenkort wettelijk verplicht om incidenten waarbij persoonsgegevens zijn gelekt te melden (meldplicht datalekken). Een gevolg hiervan is dat organisaties moeten aantonen dat ze informatiebeveiliging onder controle hebben. Met de webapplicatie Secure Insite spelen Insite Security en Bossers & Cnossen in op de toenemende vraag naar transparantie en aantoonbaarheid van informatiebeveiliging.

Direct inzicht in de status van de informatieveiligheid

Secure Insite geeft inzicht in de volwassenheid van beveiligingsmaatregelen binnen een organisatie. De webapplicatie is een hulpmiddel om de status en naleving van standaarden en richtlijnen zoals ISO 27001 en NEN7510, te onderhouden. Per richtlijn wordt het vereiste, gewenste en huidige niveau aangegeven.

Het ondersteunende bewijs, belangrijk in het kader van bijvoorbeeld een audit, is eenvoudig toe te voegen en specifieke onderwerpen kunnen aan verantwoordelijken worden toegewezen. De resultaten rapporteert Secure Insite realtime in een radardiagram waarbij afwijkingen in de tijd overzichtelijk worden weergegeven. Een benchmark behoort ook tot de mogelijkheden van de webapplicatie.

Het belang van informatieveiligheid

In onze informatie-intensieve samenleving is het verwerken en uitwisselen van informatie een kernactiviteit geworden. Moderne informatie- en communicatietechnologie schept daarbij nieuwe kansen, maar brengt tegelijkertijd ook nieuwe risico’s met zich mee.

Veel risico’s hebben gelukkig maar weinig om het lijf, maar andere risico’s zijn zo ernstig dat zij het functioneren van een organisatie of zelfs de maatschappij kunnen bedreigen. Informatiebeveiliging is een onmisbaar instrument om deze risico’s aantoonbaar te beheersen.

Insite Security en Bossers & Cnossen bundelen krachten

Insite Security en Bossers & Cnossen hebben een overeenkomst gesloten voor een strategische samenwerking. Insite Security is specialist op het gebied van informatieveiligheid, Bossers & Cnossen op het gebied van solide webapplicaties. Deze bundeling van krachten is een passend antwoord op de toenemende behoefte aan het managen van informatieveiligheid binnen organisaties.

Secure Insite maakt direct inzichtelijk waar je als organisatie staat op het gebied van informatiebeveiliging en helpt je om het niveau van informatiebeveiliging continu te verbeteren.

Erik Rutkens, directeur/eigenaar Insite Security

Meer informatie?

Bezoek voor meer informatie de website www.secureinsite.nl of neem contact op met collega Eduard Dusseljee, via 06 33 05 43 96 of edusseljee@insitesecurity.nl

Meer artikelen

Bekijk al het nieuws