Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Insite Security helpt Cyprus met vergroten weerbaarheid op het gebied van cybersecurity

Cyprus heeft een nationale cybersecurity-strategie vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van de strategie is het uitvoeren van een cybersecurity risicoanalyse op nationaal niveau. KPMG Cyprus begeleidt de risicoanalyse en heeft Insite Security ingeschakeld als externe deskundige.

Vorige week maandag was de officiële startbijeenkomst van het project. Er waren bijna 100 vertegenwoordigers uit de publieke en private sector aanwezig. Het belang van cybersecurity werd benadrukt door de Minister van Communicatie en openbare werken. Hierna gaf de Commissaris van de Onafhankelijke post en telecommunicatie een toelichting op de cybersecurity-strategie van Cyprus en het hieraan gekoppelde actieprogramma.

Nederland versus Cyprus

Hierna was het de beurt aan collega Erik Rutkens. Hij ging in zijn presentatie in op het verschil tussen een risicoanalyse op nationaal niveau en risicoanalyses op organisatieniveau. Hij vertelde over het Cybersecuritybeeld Nederland 4. Welke bedreigingen zijn er in Nederland? Zijn er verschillen tussen de vitale infrastructuur in Nederland en Cyprus? En wat doen we in Nederland om de cybersecurity-weerbaarheid te vergroten? Hierbij kwam ook de Cybersecurity Strategie 2.0 aan de orde.

Klankbord en uitvoering

George Tziortzis, managing partner van KPMG IT Advisory in Cyprus sloot de bijeenkomst af. Hij lichtte het project toe en vertelde welke activiteiten zullen worden uitgevoerd en welke resultaten worden opgeleverd. Als eerste zal de vitale infrastructuur van Cyprus met de betrokkenen worden gevalideerd. Hierna wordt een passende methode geselecteerd en afgestemd met alle betrokkenen en wordt de risicoanalyse op nationaal niveau uitgevoerd. Insite Security fungeert in de verschillende fasen als klankbord en ondersteunt KPMG Cyprus bij de uitvoering van de feitelijke analyse.

Meer artikelen

Bekijk al het nieuws