Security is sexy (and you know it)

Informatiebeveiliging is lang een stoffig onderwerp geweest. Security professionals verdedigden zich vaak met de opmerking “Informatiebeveiliging is niet sexy, maar wel heel belangrijk”. Bestuurders moesten echt overtuigd worden van het belang van informatiebeveiliging. Het belangrijkste argument om iets aan informatiebeveiliging te doen was vaak het 'cover your ass'-principe. Net zoiets als een verzekeringspolis dus.

Maar de wereld verandert in snel tempo. Bestuurders bellen diezelfde security professional tegenwoordig zelf op: “Kun je me helpen? Zo’n dDoS-aanval wil ik niet!”. Ook de arbeidsmarkt verandert. Het is nu zelfs ‘sexy’ om in de informatiebeveiliging te werken. Security is booming business geworden.

Het Wilde Westen

Maar er is ook een keerzijde. De dagelijkse nieuwsberichten zorgen ervoor dat beveiligingsincidenten gewoon worden. Ze horen erbij, als facts of life. Je kunt het huidige internet vergelijken met het Wilde Westen. Een rauwe, avontuurlijke, deels wetteloze samenleving van vrijbuiters. De criminelen van nu zijn de goudzoekers van toen. Na de Amerikaanse burgeroorlog kwam er een einde aan het Wilde Westen. De vraag is waar het huidige tijdperk met het internet, zoals we dat nu kennen, eindigt.

Criminaliteit verplaatst zich naar internet

Even een stapje terug. Criminaliteit verplaatst zich in rap tempo van de fysieke wereld naar het internet. De schade van internetcriminaliteit wordt op dit moment alleen al in Nederland geschat op 8,8 miljard euro per jaar. Deze schade wordt niet alleen veroorzaakt door financiële fraude, maar ook door diefstal van intellectueel eigendom van organisaties. Door het ontbreken van regels is de pakkans bijzonder klein. Bovendien weten bedrijven vaak niet eens dát ze zijn bestolen.

Naar een veiliger internet

Terug naar de vraag waar het huidige internettijdperk eindigt. Mijn voorspelling – en die van velen met mij – is dat het internet in zijn huidige vorm zal eindigen in een wereldwijde oorlog en zal ophouden te bestaan. Hierna zal waarschijnlijk een betere en vooral veiligere versie van het internet worden opgebouwd. Wat kunnen we tot die tijd doen om te overleven in die rauwe, deels wetteloze wereld van het internet?

Drie tips voor een veiliger internet

  1. Verbeter voortdurend het beveiligingsbewustzijn van uw medewerkers
  2. Bewaak en test de effectiviteit van de getroffen technische beveiligingsmaatregelen continu
  3. Toon aan dat informatiebeveiliging werkt

Deze tips voor een veiliger internet vind je in de uitgebreide versie van dit blog:

 

Investeren in cyber security

Dat er nog de nodige stappen genomen moeten worden om het internet veiliger te maken, wordt onderbouwd door de meest recente State of the Union-toespraak van president Obama. Hij noemde expliciet het belang van cyber security. Een onderwerp dat overheden, ondernemingen en burgers volgens Obama hoog op de agenda moeten plaatsen.

Obama zei in zijn toespraak dat er nog een hoop werk valt te verrichten op dit terrein, zowel juridisch als met investeringen om internet veiliger te maken. De Amerikaanse overheid trekt daar 14 miljard dollar voor uit. Waarmee weer onderstreept wordt dat informatiebeveiliging de afgelopen jaren een sexy onderwerp is geworden.

Meer artikelen

Bekijk al het nieuws