Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Cybercrime: inzichten uit 2015, security in 2016

Ook in de 2015 is, in tegenstelling tot andere misdaadvormen, de cybercriminaliteit opnieuw gestegen zowel bij particulieren, overheden als bedrijven. De continue toename van het uitwisselen van data en informatie zorgt ervoor dat cybercriminaliteit steeds meer impact heeft.

Ook in de 2015 is, in tegenstelling tot andere misdaadvormen, de cybercriminaliteit opnieuw gestegen zowel bij particulieren, overheden als bedrijven. De continue toename van het uitwisselen van data en informatie zorgt ervoor dat cybercriminaliteit steeds meer impact heeft. Daarnaast is de pakkans relatief klein, of in ieder geval kleiner dan bij andere misdaden.

Nederland loopt voorop in de bestrijding op cybercriminaliteit, met name de grotere (internationale) bedrijven. De overheid en het bedrijfsleven werken hierbij steeds vaker samen. Het Nationale Cyber Security Centre (NCSC) en de Haagse Security Delta zijn daar voorbeelden van. Het midden- en kleinbedrijf loopt nog achter in de aandacht voor cybercriminaliteit. Mede vanwege de verbeterde beveiliging van de grotere bedrijven vormen zij een nog interessanter doelwit. Dat zij achterlopen heeft ook te maken met de relatief hoge kosten voor het investeren in IT-security en een onderschatting van het eigen risico. Dit terwijl menselijk falen vaak de zwakke schakel is die leid tot cyberaanvallen. In de totaaloplossing is bijvoorbeeld een protocol voor de eigen medewerkers een belangrijk onderdeel.

Daarnaast geldt per 1 januari de meldplicht datalekken binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Veel bedrijven zijn nog angstig voor het melden van een datalek, vanwege de kans op imagoschade. Openheid is echter de beste manier om cybercriminaliteit te bestrijden.

Cybersecurity vraagt om een integrale oplossing: mens, organisatie en techniek.

Het is dus belangrijk om:

  • te investeren in de kennis en kunde van de medewerker om cybercriminaliteit te herkennen en te melden
  • de interne organisatie, werkafspraken en verantwoordelijkheden, helder en pragmatisch ingericht te hebben
  • zwakheden in IT-systemen te laten monitoren en datalekken tijdig te detecteren

Bronnen:

ABN-AMRO “Cybersecurity gebaat bij openheid bedrijfsleven”

Meer weten over onze diensten?

Kijk ook eens naar ons Verbeterplan Meldplicht datalekken.

 

Meer artikelen

Bekijk al het nieuws