Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Informatiebeveiliging vereist helikopterview

Gegijzelde systemen, een phishing e-mail met desastreuze gevolgen, vertrouwelijke gegevens op plekken waar ze niet horen; de noodzaak voor organisaties om aan de slag te gaan met informatiebeveiliging wordt steeds groter. Bestuurdersmagazine voor Zorg en Welzijn interviewde Wilfred Hanekamp.

audit_zorg_it

Dat het bewustzijn groeit, merken we ook bij Insite Security. “Iedereen is zich steeds meer bewust van de bedreigingen die er zijn. De nadelige gevolgen van gebrekkige beveiliging kunnen niemand meer ontgaan en ook de meldplicht datalekken zorgt voor meer bewustwording op dat terrein.”

Beveiligingrisico’s in de zorg

In organisaties in de zorg en welzijn wordt met hooggevoelige informatie gewerkt. Zij lopen dan ook hoog risico op cybercrime. Dat is de belangrijkste reden om goed met informatiebeveiliging om te gaan. “Het is een eis dat je passende beveiligingsmaatregelen treft waarbij je rekening houdt en blijft houden met de stand van de techniek en de ontwikkeling daarvan.”

Lees het volledige interview met Wilfred Hanekamp in het Bestuurdersmagazine voor de sector zorg en welzijn.

Contactformulier

 

Meer artikelen

Bekijk al het nieuws