Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Seminar Meldplicht Datalekken 16 maart

Sinds 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht

Deze meldplicht houdt in dat organisaties, zowel bedrijven als overheden, direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moet het datalek ook gemeld worden aan de betrokkenen, de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Welke consequenties heeft dit voor uw organisatie?

Tijdens dit seminar informeren CSN Groep en Insite Security u omtrent de aspecten die voor uw organisatie van belang zijn:

  • Wat zijn de juridische kaders?
  • Welke technische maatregelen kunnen worden getroffen om datalekken te voorkomen?
  • Welke organisatorische maatregelen zijn noodzakelijk?

Datum
Woensdag 16 maart 2016

Locatie
Hotel Van der Valk Amersfoort-A1
Adres: Ruimtevaart 22, 3824 MX Amersfoort

Programma Seminar Meldplicht Datalekken

12:30 uur – Ontvangst en lunch
13:00 uur – Start seminar
16:00 uur – Einde
16:00 uur – 17:00 uur – Informele afsluiting

Kosten en aanmelding
Er zijn geen kosten voor deelname aan dit seminar verbonden.
Het aantal plaatsen is beperkt.

Meld u snel aan. (vol = vol)

 

 

 

Meer artikelen

Bekijk al het nieuws