VECOZO eist TPM verklaring van softwareleveranciers in de zorg

VECOZO heeft onlangs bij softwareleveranciers in de gezondheidszorg een eis neergelegd ten aanzien van de aantoonbaarheid van het voldoen aan NEN7510. Bent u softwareleverancier in de zorg? Dan geldt deze eis hoogstwaarschijnlijk ook voor u.

Veilige gegevensuitwisseling

VECOZO is hét landelijk communicatiepunt voor de zorg. Ze biedt een veilige en kwalitatief hoogwaardige digitale omgeving waarin ketenpartijen administratieve gegevens kunnen uitwisselen. Om te kunnen voldoen aan de VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden eist VECOZO dat (ook reeds bestaande) softwareleveranciers een TPM (Third Party Mededeling of derdenverklaring) op laten stellen. Met deze verklaring geeft u als softwareleverancier de zekerheid af dat u aan de gestelde eis voldoet.

Onafhankelijke audit

Het opstellen van een TPM verklaring moet uitgevoerd zijn door of onder leiding staan van een onafhankelijke auditor. Deze geeft op basis van een onderzoek (de audit) een oordeel over de kwaliteit van beheersmaatregelen.
Insite Audit is een onafhankelijke auditor die u begeleidt om snel en efficiënt een (eventueel verkorte) TPM verklaring te behalen.

Bekijk onze dienst of neem direct contact op met Wilfred Hanekamp.

Meer artikelen

Bekijk al het nieuws