Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Update sessie Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 17 januari aanstaande organiseert CSN Groep in het Noordleasestadion van FC Groningen een updateseminar in samenwerking met ICTRecht en Insite Security.

In de Europese Unie (EU) heeft elke lidstaat een eigen privacywet. Deze nationale wetten zijn wel allemaal gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Europese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien.

Het resultaat is een algemene verordening gegevensbescherming (hierna: Verordening) en een aparte richtlijn voor gegevensbescherming bij opsporing en vervolging. Deze richtlijn is alleen bedoeld voor politie en justitie en blijft daarom hier verder buiten beschouwing.

Per 25 mei 2018 is de Verordening van toepassing. De Verordening is – anders dan de richtlijn uit 1995 – rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. Er geldt vanaf die datum dus nog maar één privacywet in de hele EU, in plaats van 28 verschillende nationale wetten.

Gedurende de middag vertellen we u wat de Verordening inhoudt en wat de consequenties zijn voor uw organisatie.

Programma

12:30 – 13:15 Ontvangst met Lunch
13:15 – 14:00 “Stilte voor de storm”, het juridisch kader van de AVG door mr.dr. Mathieu Paapst, Internetrecht-jurist en managing director van adviesbureau ICTRecht Groningen
14:15 – 15:00 Help, de nieuwe AVG  komt er aan! Wat nu? Een praktijkcase door Mathijs Hummel, Adviseur en Security Officer bij Insite Security
15:00 – 15:15 Pauze
15:15 – 15:45 Better secure than sorry. Wat zijn de uitdagingen op het gebied van dataveiligheid, maar ook data mobility en data lifecycle management. David Schaap, CTO van CSN groep neemt u mee in de wereld van Advanced Persistent Threads, SIEM en Breach Detection.
15:45 – 16:00 Vragen en afsluiting

Deelname is gratis.
Aanmelden kan via de website van CSN Groep.

Meer artikelen

Bekijk al het nieuws