Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Cybersecuritybeeld Nederland 2017

Op 21 juni verscheen het Cyber Security Beeld Nederland 2017 (CSBN). Een jaarlijks rapport van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) over de stand van informatiebeveiliging binnen Nederland. Het rapport noemt cybercriminaliteit als een belangrijk aandachtspunt. 

Cybersecurity shield

Digitale weerbaarheid blijft achter bij groeiende dreiging

De bevindingen uit het rapport laten zien dat de weerbaarheid van individuen en organisaties achterblijft ten opzichte van de groei van de dreigingen in het cyberlandschap. Overheden, bedrijfsleven en burgers nemen veel stappen om de digitale veiligheid te vergroten, maar dit gaat niet snel genoeg.

Cybercriminaliteit en statelijke actoren

Net als vorig jaar blijft cybercriminaliteit een belangrijk punt van aandacht. De continue toename van het uitwisselen van data en informatie zorgt ervoor dat cybercriminaliteit steeds meer impact heeft. Daarnaast is de pakkans relatief klein, of in ieder geval kleiner dan bij andere misdaden. Cyberaanvallen zijn aantrekkelijk vanwege de grote impact door inzet van vrij beperkte middelen, denk aan phishing en ransomware aanvallen. Ook de dreiging van statelijke actoren houdt aan, meer dan honderd landen spioneren wereldwijd met digitale middelen en gebruiken digitale aanvallen om democratische processen te beïnvloeden.

Internet of Things

De ontwikkeling van internet of things brengt naast kansen ook veel risico’s met zich mee die de noodzaak tot het versterken van de digitale weerbaarheid onderschrijven. Consumentenelektronica hebben over het algemeen nog een matige tot slechte beveiliging. Veel apparaten bevatten kwetsbaarheden waarvoor geen beveiligingsupdates uitkomen.

Investeren in weerbaarheid

Volgens staatssecretaris Dijkhoff laten de bevindingen uit het CSBN zien dat er de komende jaren geïnvesteerd moet blijven worden om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten. “De afgelopen jaren is er structureel meer geld vrijgemaakt in de begroting van Veiligheid en Justitie om de Nederlandse cybersecurity te versterken. Daarbij zijn bijvoorbeeld de publiek-private samenwerking versterkt en de aanpak van cybercrime en detectie van digitale dreigingen geïntensiveerd. Gezien het zorgelijke beeld van 2017 blijven deze acties en investeringen broodnodig.”

CSBN2017_infographic

Infographic Cybersecuritybeeld Nederland 2017

Integrale aanpak tegen cybersecurity

Cybersecurity vraagt om een integrale oplossing: mens, organisatie en techniek. We helpen je graag voorbereid te zijn op de nieuwste bedreigingen, brengen je op de hoogte van de laatste kennis en werpen samen met jullie een blik op de toekomst. Onze specialisten helpen je:

  • De kennis en vaardigheden van medewerkers, om beveiligingsincidenten te herkennen en te melden, continu te verbeteren.
  • De interne organisatie, processen en procedures begrijpelijk en praktisch in te richten en aan te tonen.
  • Kwetsbaarheden in IT-systemen tijdig te identificeren, te voorkomen en te herstellen.

Bekijk de CBSN animatie via Youtube:

Meer artikelen

Bekijk al het nieuws