Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Dag van de privacy: Hoe bescherm ik mijn gegevens?

Sinds 2007 is 28 januari “De Dag van de Privacy”. De dag is in het leven geroepen om burgers bewuster te maken van hun privacy. Privacy is persoonlijke vrijheid. Het is een ruim begrip. Het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, de bescherming van het eigen lichaam en van de eigen woning, de bescherming van familie- en gezinsleven en het recht vertrouwelijk te communiceren via brief, telefoon, e-mail. Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt of weet van heeft. Privacy is een waardevol goed.

iStock_Privacy_Password

Onze privacy staat onder druk

Je let even niet op en je bent je privacy letterlijk kwijt. Iedereen klikt wel eens argeloos een linkje aan op een website. Steeds vaker heeft dit schokkende gevolgen. Opeens staan er honderden gestolen auto’s op je naam, wordt je bankpas geblokkeerd en bonzen deurwaarders op je deur. Wanneer je gegevens in het bezit van anderen komen kan dit verkeerd uitpakken. De technologische ontwikkelingen zetten onze privacy steeds meer onder druk. Overal hangen camera’s en je surfgedrag en dataverkeer worden voortdurend in de gaten gehouden met ‘cookies’. Direct en indirect wordt ons dagelijks leven grootschalig vastgelegd. De technologische ontwikkelingen leiden tot maatschappelijke vooruitgang en meer mogelijkheden op veiligheidsgebied. Mooi! Maar er is ook een keerzijde: ons recht op privacy loopt gevaar.

Privacy te koop

Nog steeds blijkt dat de meeste mensen zich gedragen alsof privacy ze niets kan schelen. En als je het ons vraagt, dan is onze privacy zelfs te koop. 39% van de Europeanen zou zijn privacy op willen geven voor games, sociale netwerken of bankieren. Een Nederlandse student verkocht al zijn data (inclusief medische data) voor 350 euro. En een New Yorkse kunstenares ontdekte dat ze in ruil voor koekjes (geen grap) honderden mensen zo gek kreeg persoonlijke data af te staan. Vingerafdrukken. Sofinummers. We leverden het in voor een koekje.

Hoe bewaak je je privacy?

Privacy is wel degelijk iets om je druk over te maken! Daarom geven we u negen tips om uw privacy te bewaken:

  • Vraag eens “Waarom?”, als iemand om uw persoonsgegevens vraagt. Wees gezond wantrouwend. Vraag waarom de informatie nodig is en wat ermee wordt gedaan. Is het tijdelijk, wordt het bewaard, wanneer wordt het vernietigd, wordt het doorgegeven of verkocht, et cetera.
  • Installeer in je browser een ‘tracking cookie blocker’. Je zult je verbazen over de vele sites die je volgen en cookies achterlaten op je pc. Dan begrijp je waarom je telkens die ene advertentie ontvangt. Verwijder daarom regelmatig cookies van je computer.
  • Een klassieker is je wachtwoord. Zorg voor wisselende wachtwoorden, want anders maakt je het anderen wel heel gemakkelijk.
  • Controleer je smartphone op de vele apps en de impliciete toestemmingen die je geeft om gegevens uit te lezen. Verwijder bijvoorbeeld de ongebruikte apps en beperk ook de rechten van de overige apps.
  • Maak niet met elk netwerk een verbinding. Zet je wifi en bluetooth bijvoorbeeld standaard op ‘uit’. Geef alleen vertrouwde netwerken bewust toestemming voor een verbinding.
  • Om alle data op je computer te beschermen kun je de harde schijf versleutelen.
  • Geef niet zomaar een kopie af van je paspoort of rijbewijs. Streep je burger servicenummer door, schrijf er kopie op, noteer de datum en voor wie en waarom de kopie bestemd is.
  • Als je een organisatie niet vertrouwt doe een lakmoesproef. Je hebt het recht om je persoonsgegevens op vragen. Vraag eens welke gegevens van je worden bewaard.
  • En als laatste, als je echt vertrouwde berichten wilt versturen, overweeg dan om versleuteling toe te passen met bijvoorbeeld PGP of S/MIME.

Privacymaatregelen vanuit de overheid

De overheid treft steeds meer maatregelen om onze privacy te beschermen. Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Met deze verordening worden hoge eisen gesteld aan organisaties in Europa als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Denk hierbij aan dataminimalisatie, doelbinding, vrije toestemming, limitering datagebruik, state of the art security etc.

Insite Security heeft verschillende diensten om organisaties te adviseren bij het waarborgen van uw privacy en die van uw organisatie. Vraag vrijblijvend naar de passende dienst voor uw organisatie.

Geschreven door: Mirjam Terpstra en David van der Meer

Informatie aanvragen

 

Meer artikelen

Bekijk al het nieuws