Samenwerking Noord en Insite Security

Sinds afgelopen zomer is Insite Security aangesloten bij Samenwerking Noord. Samen met hen zijn plannen ontwikkelt die noordelijke bedrijven kunnen helpen bij het oplossen van het tekort aan security-professionals.

Door nieuwe wet- en regelgeving en de recente publiciteit na bijvoorbeeld cyberaanvallen groeit de behoefte aan professionals. Bedrijven en instellingen willen hun systemen beter beveiligen. Daardoor is de vraag naar specialisten sterker gestegen dan het aanbod.

Security School

Het concept van de Security School is een soort klas waar we mensen opleiden of omscholen tot informatiebeveiligingsprofessional. Als basis gebruiken we het opleidingsprogramma van ons eigen bedrijf, bij voorkeur in samenwerking met onderwijsinstellingen als IT Academy, Hanzehogeschool of NHL/Stenden. Insite Security wil haar kennis en ervaring delen en waar mogelijk samenwerken. Daar wordt íedereen beter van.

Security Pool

Bedrijven hebben niet altijd de juiste specialismen in dienst. Soms hebben ze alleen op bepaalde momenten behoefte aan specifieke vaardigheden. Daarvoor biedt het concept van de Security Pool de oplossing. Deze pool bestaat uit een groep specialisten die bij de aangesloten organisaties ingezet kunnen worden. Zo is bijvoorbeeld een medewerker met kennis van zaken van de ene organisatie ook inzetbaar bij een andere organisatie. Bijvoorbeeld iemand die goed is in het opstellen van beleidsstukken of juist iemand die goed is om veranderingen binnen organisaties door te voeren. Deze pool biedt een oplossing bij het tekort aan specialisten en biedt professionals ook betere carrièremogelijkheden.

Security Lab

Het derde initiatief betreft het Security Lab. Dit lab maakt onderzoek mogelijk naar beveiliging binnen specifieke thema’s, zoals mobiliteit of Smart Grid, in samenwerking met onderwijsinstellingen. Denk aan het realiseren van een lab binnen de Digital Society Hub van Hanzehogeschool Groningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten, docenten en/of professionals vanuit de deelnemende organisaties. Deze kunnen op hun beurt ook weer onderdeel uitmaken van de Security Pool.

Om deze initiatieven werkelijkheid te maken wordt nog in 2017 een stichting opgericht. Begin volgend jaar 2018 kunnen zowel de Pool, de School en het Lab van start gaan.

Meer informatie over deze initiatieven? Neem contact op met Erik Rutkens of Jasper de Vries.