Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Nieuwe Meldplicht: Cybersecurity Vitale Infrastructuur

In Nederland kennen we sinds 1 januari 2016 de meldplicht voor datalekken. Deze meldplicht geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Voor organisaties die onderdeel uitmaken van de vitale infrastructuur in Nederland is hier per 1 januari 2018 een nieuwe meldplicht bij gekomen, de meldplicht cybersecurity.

Cybersecurity shield

Organisaties die onderdeel uitmaken van de vitale infrastructuur in Nederland zijn per 1 januari 2018 verplicht digitale veiligheidsincidenten te melden aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Incidenten bij deze aanbieders kunnen grote gevolgen hebben voor de samenleving. De nieuwe meldplicht moet ervoor zorgen dat het NCSC snel andere aanbieders kan waarschuwen en bevordert het zo snel mogelijk verhelpen van veiligheidsincidenten.

Wat wordt bedoeld met vitale infrastructuur?

Organisaties die vallen onder de vitale infrastructuur zijn organisaties die voorzien in basisbehoeften. Hieronder vallen drinkwaterbedrijven, netbeheerders van elektra en gas, de NAM, nucleaire vergunninghouders, financiële instellingen, communicatiedienstverleners, mainport Rotterdam, mainport Schiphol en de door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen waterkeringen.

Deze processen zijn zo vitaal voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting leidt en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. De organisaties waar de meldplicht cybersecurity op van toepassing is hebben hierover bericht ontvangen van het NCSC en de vakdepartementen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze meldplicht. Wil je op de hoogte worden gehouden van het security nieuws en altijd toegang hebben tot een team van beveiligingsspecialisten? Kijk dan eens bij onze Shared Security Officer.

Contactformulier

Meer artikelen

Bekijk al het nieuws