Gaan mijn medewerkers wel veilig om met informatie?

De menselijke schakel in informatiebeveiliging

Organisaties hebben te maken met uitdagende nieuwe vraagstukken in informatiebeveiliging. Denk bijvoorbeeld aan cloud computing, het ‘nieuwe werken’ en mobiele devices. Oplossingen beperken zich vaak tot de techniek.

Het menselijke aspect krijgt hierbij onvoldoende aandacht. Veel beveiligingsincidenten vinden plaats door onveilig gedrag van medewerkers. Bewust of onbewust. De mens is een belangrijke schakel in de beveiligingsketen. We helpen u de menselijke factor in uw organisatie te borgen:

  • We brengen de potentiele risico’s voor uw organisatie in kaart.
  • We stellen waar nodig het beleid en de richtlijnen bij.
  • We zetten een beveiligingsbewustzijnsprogramma op.
  • Met e-learning en training brengen we het beveiligingsbewustzijn op peil.
  • We testen het gedrag van medewerkers in praktijksituaties.

Hoe kunnen we u helpen