Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Hoe richt ik informatiebeveiliging effectief in?

Informatiebeveiliging is geen verantwoordelijkheid van de IT-afdeling alleen. Naast technologie draait informatiebeveiliging ook om beleid en organisatorische procedures. Deze elementen staan niet los van elkaar en vaak zijn er veel afdelingen in een organisatie bij betrokken. Communicatie en samenwerking tussen de verantwoordelijke medewerkers is daarom essentieel.

Informatiebeveiliging zien we als een proces en niet als een eenmalige activiteit. Het begint daarom met het vastleggen van beleid en onderliggende processen. Daarna worden rollen, functies, taken en verantwoordelijkheden gekoppeld aan personen. Insite Security helpt uw organisatie in control te komen:

  • We richten informatiebeveiliging structureel en aantoonbaar in volgens de ISO 27001-norm
  • We brengen de kritische bedrijfsprocessen en applicaties in kaart
  • We gaan aan de slag als uw Security Officer

Hoe kunnen we u helpen