Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Actium

Insite Security heeft voor Actium een quickscan informatiebeveiliging uitgevoerd. Het resultaat was een totaalbeeld van de organisatorische en technische kant van informatiebeveiliging bij Actium.

Actium is een woningcorporatie met ruim 16.000 woningen in Drenthe en Friesland, die volop in ontwikkeling is. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie is voor Actium en haar klanten van groot belang. Actium wil in de eerste plaats zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie van haar klanten. Daar hebben ze recht op en daar mogen ze op vertrouwen. Daarnaast is het van belang dat bedrijfsgevoelige informatie adequaat is afgeschermd. Als de gegevens van huurders op straat zouden komen te liggen, leidt dat tot imagoschade, herstelkosten en mogelijke claims.

Om te bepalen in hoeverre Actium de informatiebeveiliging op orde heeft, vroeg men Insite Security een quickscan uit te voeren.

Onze aanpak

De quickscan informatiebeveiliging van Insite Security onderzoekt het niveau van informatiebeveiliging. Daarbij kijken we naar zowel organisatorische als technische aspecten van informatiebeveiliging. Met geautomatiseerde scans krijgen we binnen korte tijd een zo volledig mogelijk beeld van de kwetsbaarheden in de beveiligingsmaatregelen van de ICT-omgeving. Ook de kwetsbaarheden of zwakke plekken in de organisatorische maatregelen worden daarin meegenomen.

Het resultaat

De quickscan informatiebeveiliging resulteerde in een advies over de mogelijk te treffen of te verbeteren beveiligingsmaatregelen. Een belangrijk advies was het vergroten van het beveiligingsbewustzijn binnen Actium. De mens is tenslotte de maat van alle dingen. Daarnaast werden benchmarkgegevens van andere woningcorporaties en vergelijkbare organisaties in het advies meegenomen.

Insite Security overtuigde ons doordat ze in de quickscan een totaalbeeld geven van de organisatorische en technische kant van informatiebeveiliging. Ook de vergelijking met andere organisaties sprak ons aan. Edwin Miedema, IT-manager Actium

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Contact opnemen