HRControlNet door Robidus Solutions

HRControlNet is een software oplossing ontwikkeld door Robidus Solutions. Het ondersteunt werkgevers bij de uitvoering van de sociale zekerheid door het correct toepassen van wet- en regelgeving en het leveren van ondersteuning aan casemanagers. Via HRControlNet privacy wordt gevoelige data verwerkt. Reden voor Robidus Solutions om, samen met Insite Security, een nulmeting uit te voeren op de bestaande processen en een privacy blauwdruk neer te zetten voor verdere ontwikkeling binnen HRControlNet.

Privacy_blauwdruk_footprint

Privacy blauwdruk

De nulmeting is uitgevoerd in een aantal stappen: Allereerst zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van de verschillende business units binnen zowel Robidus Solutions als Robidus Adviesgroep. Op basis van de uitkomsten is een risicoanalyse opgesteld. Deze is vervolgens in een workshop besproken op basis waarvan een aanscherping en prioritering van de beschreven risico’s plaats heeft gevonden. De eindrapportage is vervolgens aangevuld met een blauwdruk voor privacy binnen de ontwikkelprocessen van Robidus Solutions en is gepresenteerd aan de business unit managers en directie.

Inzicht in potentiële risico’s

Robidus Solutions heeft als doel om HRControlNet volledig compliant te laten zijn én blijven aan privacy wetgeving. De 0-meting heeft meer inzicht gegeven in potentiële risico’s en het heeft geholpen om prioritering in acties te kunnen aanbrengen. Dankzij de blauwdruk voor privacy-by-design kan een volgende stap gezet worden in de ontwikkeling van de applicatie.

“Dankzij de samenwerking met Insite Security zijn we in staat gesteld om privacy een stevigere footprint te geven in de ontwikkeling van de applicatie.” Bart Coppens, Manager Beheer bij Robidus Solutions

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Contact opnemen