ISO 27001 certificaat voor Robidus

Informatiebeveiliging is cruciaal voor een organisatie. Zeker daar waar gewerkt wordt met privacygevoelige data. Robidus begrijpt dat als geen ander. Samen met Insite Security heeft Robidus hard gewerkt aan de inrichting van een Information Security Management System (ISMS). Dit traject resulteerde in het behalen van het ISO27001:2013 certificaat.

Robidus helpt werkgevers bij hun taken op het terrein van de Sociale Zekerheid. Het voldoen aan wet- en regelgeving is daarbij een belangrijk thema voor Robidus. Insite Security heeft Robidus de afgelopen maanden begeleid bij het uitvoeren van een risicoanalyse, een nulmeting en de inrichting van het ISMS.

Insite Security feliciteert Robidus met het behaalde certificaat en is trots hieraan een bijdrage te hebben kunnen leveren!


Foto: Koen Tiemessen neemt namens Robidus de taart in ontvangst van Jan Ebbes, Insite Security.

Meer informatie vindt u op :  www.robidus.nl/iso

Insite Security heeft gedurende het implementatie-traject de rol van sparring partner goed opgepakt. Mede door de input van Insite Security hebben we onze certificering tot een succes kunnen brengen.”  Koen Tiemessen, Compliance Officer bij Robidus

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Contact opnemen