Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Provincie Groningen

Insite Security heeft de Serious Game Alcatraz ingezet bij de Provincie Groningen om het beveiligingsbewustzijn te verhogen.

Informatiebeveiliging is niet alleen een technische zaak. Met name menselijkheid handelen is vaak de oorzaak van veel informatielekken. Het is daarom belangrijk dat informatiebeveiliging gaat ‘leven’ onder medewerkers en het beveiligingsbewustzijn op voldoende niveau is. Met de Serious game Alcatraz hebben we bij de provincie Groningende deelnemers bij informatieveiligheid betrokken en is draagvlak gecreëerd voor beleid en maatregelen.

Tijdens het spelen van Alcatraz gaan de deelnemers aan de hand van stellingen over informatieveilig gedrag met elkaar in gesprek. De stellingen zijn onderverdeeld in drie niveaus: organisatie, management en medewerker. Per stelling wordt een oordeel gevraagd over de huidige en de gewenste staat. Deze scores worden genoteerd en vervolgens kort besproken. De teams ontdekken in in korte tijd hoe collega’s naar de verschillende aspecten van informatieveiligheid kijken. Zo wordt het verbeterpotentieel in de organisatie zichtbaar en ontstaat er draagvlak voor verbeteringen.

Het spelen van Alcatraz heeft op een leuke manier informatieveiligheid bij een aantal afdeling van provincie Groningen onder de aandacht gebracht. Kritische succesfactoren en aandachtspunten om de informatieveiligheid succesvol te vergroten zijn daarbij in kaart gebracht.

Ik ben zeer blij dat we deze game hebben kunnen spelen. De game daagt je uit om aan de slag te gaan met informatieveiligheid. Het werd precies duidelijk wat een medewerker echt nodig heeft om verder te kunnen met het thema informatieveiligheid. Michel Wekema, Security officer provincie Groningen

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Contact opnemen