Reggefiber

Insite Security heeft bij Reggefiber de informatiebeveiliging opgezet en ingericht.

In 2010 is Reggefiber een project gestart om informatiebeveiliging blijvend in te richten. Vervolgens heeft Reggefiber, ondersteund door Insite Security, in overeenstemming met ISO 27001 het managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) beschreven en ingericht. Aan de hand van de Code voor Informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27001) zijn de belangrijkste risico’s, in de context van de huidige strategie, organisatie en doelstellingen van Reggefiber, in kaart gebracht.

Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse en een nulmeting is bepaald welke maatregelen Reggefiber wil implementeren. Insite Security heeft de verdere implementatie van het ISMS, waaronder het borgen van de communicatie en interne audit-activiteiten, opgepakt en begeleid.

Insite Security heeft waar mogelijk gewerkt met bestaande documenten van Reggefiber die zijn aangepast op basis van best practices. Hierdoor hebben we snel resultaat geboekt. Reggefiber is constant in ontwikkeling. Insite Security kent onze organisatie goed en kan zich flexibel aanpassen aan onze wensen. Henk Lohuis, security officer Reggefiber

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Contact opnemen