Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Universitair Medisch Centrum Groningen

Insite Security neemt, tijdelijk, een aantal taken van de Security Officer van het UMCG over.

Informatiebeveiliging, oftewel de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie, is voor het UMCG heel belangrijk. Niet in de laatste plaats omdat voor de informatievoorziening de afhankelijkheid van IT in de (hoog gespecialiseerde) zorgprocessen toeneemt.

Je moet er bijvoorbeeld niet aan denken dat medicatiegegevens niet juist of onvolledig worden getoond, waardoor een patiënt de verkeerde (hoeveelheid) medicatie krijgt toegediend of dat bepaalde, voor een spoedeisende operatie benodigde patiëntgegevens op het moment van de operatie niet beschikbaar zijn.

Insite Security ondersteunt het UMCG bij het ontwikkelen van beleid, adviseert het management over het invoeren van het beleid en ziet toe op de naleving van het beleid. Concrete taken zijn onder meer:

  • Ondersteunen van de organisatie bij het uitvoeren van het beveiligingsplan
  • Onderhouden en verbeteren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging
  • Realiseren van een geïntegreerde certificeringsaudit (ISO 9001 en ISO 27001)
  • Toetsen van (voorgestelde) beveiligingsmaatregelen aan het beleid
  • Vervullen van een klankbordrol voor de stuurgroep informatiebeveiliging, de directie en het management.
Communicatie is voor Insite Security de sleutel tot succesvolle informatiebeveiliging. Ze spreken de taal van de verschillende stakeholders en vervullen een brugfunctie tussen techniek, beleidsmakers en management. Hierdoor kunnen ze een passend informatiebeveiligingsniveau vertalen naar concrete organisatorische en technische oplossingen. Ron van den Bosch, hoofd ICT-beleid UMCG

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Contact opnemen