Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Waterschap Noorderzijlvest

Insite Security heeft de beveiliging van het interne en externe netwerk van Noorderzijlvest getest.

Waterschap Noorderzijlvest is een overheidsonderneming voor veilig en duurzaam waterbeheer. Als integraal waterschap heeft Noorderzijlvest de zorg voor het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater, de zorg voor de waterkering en het vaarwegbeheer in Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeer. Het is voor Waterschap Noorderzijlvest van groot belang om de privacy te waarborgen en ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie betrouwbaar is en vertrouwelijke gegevens alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde partijen. In dit kader heeft Waterschap Noorderzijlvest besloten de beveiliging van alle, via het interne en het externe netwerk toegankelijke systemen te laten toetsen door Insite Security.

Met een penetratietest hebben we de effectiviteit van de beveiliging van het netwerk en de hieraan gekoppelde systemen van Waterschap Noorderzijlvest getest. We hebben onderzocht of het mogelijk is op enige wijze, ongeautoriseerd, toegang te krijgen tot het netwerk, de aangesloten systemen en gegevens. Met andere woorden, we hebben aangetoond hoeveel moeite het kost om de beveiliging van het netwerk van Waterschap Noorderzijlvest te doorbreken en wat er mogelijk is wanneer dat is gelukt.

Insite Security heeft de technische bevindingen vertaald naar een begrijpelijke rapportage, waarin de gevolgen van beveiligingslekken voor de bedrijfsvoering helder zijn weergegeven. Op basis van de prioritering van de ernst van de beveiligingslekken en de voorgestelde acties om deze te verhelpen, kunnen we concrete stappen nemen. Ewoud van Someren, procesmanager data informatie en advies

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Contact opnemen