Serious Games

Zeven van de tien informatielekken ontstaan door menselijk handelen. Naast technische en organisatorische maatregelen is aandacht voor de menselijke factor in informatiebeveiliging daarom van groot belang. Speel de boeiende game Alcatraz en verhoog de security awareness van uw managers en medewerkers.

Ontvang meer informatie over Serious Games

Informatie aanvragen
Alcatraz_secrutiy_awareness

Met de serious game Alcatraz gaan deelnemers aan de slag met stellingen over informatiebeveiliging. Deelnemers bekennen kleur over beleid, processen en met name het gedrag in de praktijk. Alcatraz is een leuke en boeiende serious game om aan de slag te gaan met informatiebeveiliging. Een game voor het management of bijvoorbeeld projectgroep. Voor elke organisatie zijn door de game kritische succesfactoren en aandachtspunten te benoemen die een grote rol spelen bij het succesvol verhogen van informatiebeveiliging.

Wat levert de Serious Game Alcatraz op?

Alcatraz geeft inzicht in de zachte factoren van informatiebeveiliging: hoe gaat men in de praktijk met veiligheidsvraagstukken om? De game betrekt deelnemers actief bij het onderwerp informatiebeveiliging, waardoor er draagvlak ontstaat voor informatiebeveiliging.

  • Verhoogd informatiebeveiligingsbewustzijn en risicobesef van medewerker en management;
  • Meer commitment en awareness bij het management en medewerkers.
  • Besef van eigen rol en verantwoordelijkheid medewerker en management;
  • Verhoogd commitment voor informatiebeveiliging;
  • De basis voor een actieplan met verbeterpunten, oplossingen en maatregelen

Opzet van de Serious Game Alcatraz

  • Deelnemers worden in een spelsituatie op het gevangeniseiland Alcatraz uitgedaagd om kleur te bekennen.
  • Deelnemers gaan in een workshop in hun eigen of een gemixt team aan de slag met stellingen over het reilen en zeilen van informatiebeveiliging.
  • Tijdens en na afronding van de game wordt gewerkt aan het oplossen van risico’s binnen de organisatie. Zo worden de deelnemers actief betrokken bij het vervolg en ontstaat er draagvlak voor de gewenste situatie.
  • We zorgen er samen voor dat de mens als zwakke schakel juist de sterkste schakel wordt: ‘the human firewall!’.

De resultaten en oplossingsrichtingen worden verwerkt in een rapportage. Het adviesrapport wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Daarbij geeft Insite Security naast de feitelijke bevindingen inzicht in mogelijke risico’s en handvatten voor verdere verbetering van het beveiligingsbewustzijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de serious game Alcatraz? Download de digitale flyer of stuur een e-mail naar Lourens Dijkstra.

Offerteaanvraag