DigiD Audit

Heeft u een elektronisch loket waarop klanten kunnen inloggen met hun DigiD? Dan moet u jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment DigiD uitvoeren. Insite Security ondersteunt u graag, zodat u aantoonbaar voldoet aan de norm. Dat geeft uw klanten het vertrouwen dat ze hun zaken veilig digitaal kunnen regelen.

Ontvang meer informatie over DigiD Audit

Informatie aanvragen

Wat levert een DigiD-audit op?

Heeft u een elektronisch portaal waarop klanten kunnen inloggen met hun DigiD? Dan moet u jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment DigiD uitvoeren. Insite Security ondersteunt u graag, zodat u aantoonbaar voldoet aan de norm. Dat geeft uw klanten het vertrouwen dat ze hun zaken veilig digitaal kunnen regelen.

De opzet van een DigiD-audit

Insite Security ondersteunt gemeenten, waterschappen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere dienstverleners. Onze aanpak start met een self assessment. Hiermee krijgt u snel inzicht in hoeverre u voldoet aan de beveiligingsnorm. Blijkt hieruit dat u aanvullende maatregelen moet treffen? Dan helpen we u graag op weg.

Voor organisaties die de applicatie en/of de hosting ervan in eigen beheer hebben, is de volgende stap een pentest. Onze Certified Ethical Hackers toetsen de DigiD-normen en desgewenst ondersteunen we u bij het oplossen van de naar voren gekomen kwetsbaarheden.

De laatste stap is de DigiD-audit zelf en het rapporteren van de resultaten aan Logius. De audit wordt uitgevoerd door gekwalificeerde auditors (RE).

De voordelen van een DigiD-audit door Insite Security:

  • Korte intake, we doen niet meer dan nodig
  • Eén aanspreekpunt voor alle stappen
  • Wij laten zien hoe de jaarlijkse audit meer wordt dan alleen een verplichting

Offerteaanvraag