DigiD-audit en advies

Heeft u een elektronisch loket waarop klanten kunnen inloggen met hun DigiD? Dan moet u jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment DigiD uitvoeren. Insite Security ondersteunt u graag, zodat u aantoonbaar voldoet aan de norm. Dat geeft uw klanten het vertrouwen dat ze hun zaken veilig digitaal kunnen regelen.

Ontvang uw vrijblijvende offerte voor DigiD-audit en advies

Offerte aanvragen

Insite Security ondersteunt gemeenten, waterschappen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere dienstverleners. Onze aanpak start met een self assessment. Hiermee krijgt u snel inzicht in hoeverre u voldoet aan de beveiligingsnorm. Blijkt hieruit dat u aanvullende maatregelen moet treffen? Dan helpen we u graag op weg.

Voor organisaties die de applicatie en/of de hosting ervan in eigen beheer hebben, is de volgende stap een pentest. Onze Certified Ethical Hackers toetsen de DigiD-normen en desgewenst ondersteunen we u bij het oplossen van de naar voren gekomen kwetsbaarheden.

De laatste stap is de DigiD-audit zelf en het rapporteren van de resultaten aan Logius. De audit wordt uitgevoerd door gekwalificeerde auditors (RE).

De voordelen van een DigiD-audit door Insite Security:

  • Korte intake, we doen niet meer dan nodig
  • Eén aanspreekpunt voor alle stappen
  • Wij laten zien hoe de jaarlijkse audit meer wordt dan alleen een verplichting