Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

ENSIA-audit

Gemeentes moeten zich jaarlijks verantwoorden over de stand van zaken met betrekking tot informatiebeveiliging. Via een zelfevaluatie verschaffen gemeentes inzicht in de status rondom informatiebeveiliging. Insite Security ondersteunt gemeenten om ENSIA te borgen.

Ontvang meer informatie over ENSIA-audit

Informatie aanvragen

IT_audit_beveiligingsassessment

Wat levert een ENSIA-audit op?

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Een van de doelen van ENSIA is om de auditlast voor gemeenten te verminderen, door afzonderlijke onderzoeken te vervangen door een enkele audit. Dit heeft betrekking op de verticale verantwoording van gemeenten naar landelijke toezichthouders, zoals Logius. Een ander doel is om de horizontale verantwoording van de ambtelijke organisatie naar de politiek (gemeenteraad) te stimuleren.

De opzet van een ENSIA-audit

Gemeenten moeten zich jaarlijks verantwoorden over de stand van zaken met betrekking tot informatiebeveiliging. Via zelfevaluatie verschaffen gemeenten inzicht in de status rondom informatiebeveiliging. Insite Security ondersteunt gemeenten om ENSIA te borgen. Onze aanpak start met het beoordelen van de resultaten van de zelfevaluatie. Daarbij kijkt Insite Security of een gemeente op basis van de zelfevaluatie klaar is om de formele ENSIA-audit uit te laten voeren.

Tijdens de ENSIA-audit zelf beoordeelt Insite Audit de collegeverklaring om op basis daarvan het assurancerapport af te geven. De ENSIA-audit resulteert in een assurancerapport bij de collegeverklaring. De audit wordt uitgevoerd door gekwalificeerde auditors (RE) onder de Richtlijn 3000.

De voordelen van een ENSIA-audit door Insite Security:

  • Korte intake, we doen niet meer dan nodig
  • We ondersteunen gemeenten bij het duiden van de vragen in de zelfevaluatie
  • Eén auditpartij voor alle afzonderlijke onderwerpen zoals DigiD en SUWI
  • We laten zien hoe de jaarlijkse audit meer wordt dan alleen een verplichting

Contactformulier