Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Identity & Access Management

Waar grote groepen gebruikers werken met applicaties ontstaat al gauw wildgroei van identiteiten en autorisaties. Vervuiling ligt op de loer. Een risicogedreven en begrijpelijk rollenmodel is essentieel om de autorisatieadministratie up-to-date te houden. Insite Security implementeert Identity & Access Management op procesniveau. Hierdoor sluiten we aan bij wat de organisatie vraagt, ongeacht de tooling of legacyproblematiek.

Ontvang meer informatie over Identity & Access Management

Informatie aanvragen

Het inrichten en bijhouden van identiteiten en autorisaties is een complexe aangelegenheid. Organisaties veranderen continu, waardoor vervuiling al snel optreedt. Onze aanpak voor het inrichten van Identity & Access Management is gericht op het verbeteren van de processen rondom autorisatiebeheer.

We identificeren en maken onderscheid in generieke en risicovolle autorisaties. Hierbij sluiten we aan bij zowel de inrichting van de administratieve organisatie als bij het managen van bedrijfscontinuïteit. Hierdoor ontwikkelen we een betere verdeling van de beheerlast. Zo krijgt u als organisatie meer grip op de écht kritische autorisaties.

IAM: Readiness Assessment

Insite Security geeft ook antwoord op de vraag: is uw organisatie gereed om Identity & Access Management te verbeteren?

Een identity & access management traject kan flink worden vertraagd als bepaalde randvoorwaarden niet op orde zijn. Denk hierbij aan een vervuilde personeelsadministratie of onvoldoende detail in de vastlegging van configuratiemanagement. Insite Security heeft een specifieke readiness assessment vragenlijst opgesteld.  Deze vragenlijst bepaalt het vermogen van de organisatie om een identity & access management traject te starten. De readiness assessment is een goed startpunt voor het definiëren van een projectaanpak.

De voordelen van Identity & Access Management door Insite Security:

  • Risicogedreven aanpak
  • Gericht op het verbeteren van processen
  • Niet beperkt tot een specifieke beheertool
  • Autorisaties in lijn met de organisatie en haar primaire processen

Offerteaanvraag