Incident Response

Het aloude adagium ‘100% beveiliging bestaat niet’ wordt dagelijks bevestigd. Het is niet de vraag óf u te maken krijgt met een security incident, de vraag is wanneer en wanneer u het ontdekt. Onze Incident Response dienst biedt ‘eerste hulp bij ongelukken’.

Ontvang meer informatie over Incident Response

Informatie aanvragen

Meldplicht Datalekken

In Nederland is in 2016, als onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens, de meldplicht datalekken ingevoerd. Organisaties die een ernstig datalek hebben, moeten dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en soms ook aan de mensen van wie de gelekte gegevens zijn. In 2016 zijn er 5.500 datalekken gemeld.

In het geval van een datalek en andere security incidenten is het van belang om snel inzicht te krijgen in de de oorzaak, de mogelijke gevolgen en korte- en lange termijn maatregelen om eventuele schade zoveel mogelijk te beperken. De Incident Response dienst biedt uitkomst.

Incident Response: Eerste hulp bij IT ongelukken

Wat levert een Incident Response Actieplan op?

Onze security specialisten ondersteunen u bij de afhandeling van security incidenten. We geven technisch en organisatorisch advies over de afhandeling van het security incident. Ook voeren we aanvullend technische analyses uit van bijvoorbeeld netwerkverkeer of kwaadaardige software. Incident response is afhankelijk van de situatie. Tijdens een intake stellen we samen met u een actieplan op en stemmen we het beschikbare budget af.

Na afloop van ieder security incident ontvangt u een rapportage met hierin een beschrijving van het security incident, de oorzaak en het gevolg, een chronologisch logboek van de werkzaamheden (incl. eventueel bewijsmateriaal), het resultaat en aanbevelingen.

De Incident Response dienst kan ‘ad hoc’ en in abonnementsvorm worden afgenomen.

De voordelen van de Incident Response dienst

  • Snel inzicht in oorzaak en gevolg van een security incident
  • Toegang tot ruim 20 jaar kennis en ervaring met cyber security
  • Praktische adviezen voor continue verbetering

Wanneer schakel je Incident Response in?

  • Beveiligingslek (zoals een datalek)
  • Hackaanval
  • Phishing- en social engineering aanval
  • Malware besmetting (waaronder ransomware)
  • Denial-of-Service aanval
  • Onbekend of onduidelijk security incident

Wanneer u tijdens kantooruren (8:00 – 18:00 uur) contact met ons opneemt wordt binnen 24-uur een actieplan opgesteld. Security incidenten kunnen worden gemeld op telefoonnummer 023 – 542 05 78, of via e-mail (soc@itsec.nl).

ITsec

Onze technische diensten leveren we onder de naam ITsec. ITsec is dé specialist in het beoordelen van de beveiliging van uw infrastructuur, applicatie of app. Ook voor het testen van ‘dingen’ die verbonden zijn met internet kunt u bij ITsec terecht. Onze ethical hackers hebben specifieke kennis van de techniek die noodzakelijk is voor het beveiligen van informatie.

Lees meer over de producten en diensten van ITsec.

Offerteaanvraag