IT-audit training

Insite ondersteunt organisaties met het opleiden en trainen van medewerkers die IT-audit taken uitvoeren of meer van dit vakgebied willen leren. Wat doet een IT-auditor, wat houdt het IT-audit vakgebied in en aan welke ethische richtlijnen moeten IT-auditors voldoen?

Ontvang meer informatie over IT-audit training

Informatie aanvragen

Wat levert een IT-audit training op?

Een IT-audit training stelt de deelnemer in staat in korte tijd kennis te verkrijgen over belangrijke aspecten van IT-auditing. Daarnaast ontwikkelt de deelnemer vaardigheden die benodigd zijn om een IT-audit effectief uit te voeren.

Onderwerpen van een IT-audit training

Tijdens de training wordt onder andere stilgestaan bij:

  • IT-audit terminologie (zoals opzet, bestaan en werking)
  • IT-auditor audit & advies vaardigheden
  • IT-audit normenkaders zoals CobiT, ISO en de verschillen daartussen

Opzet van een IT-audit training

Een IT-audit training vindt plaats in een aantal opeenvolgende dagdelen. Tijdens de eerste dag staat een brede introductie in IT-audit centraal. In de tweede dag verdiepen we de relatie tussen IT-audit en risicomanagement. De derde dag besluit de training met het oefenen van IT-audits op specifieke aspecten van informatiebeveiliging.

Offerteaanvraag