Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Assessments

Heeft u inzicht in de kwaliteit van de informatiebeveiliging in uw organisatie? De quickscan informatiebeveiliging van Insite Security onderzoekt de werking van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Ook kijken we hoe uw mensen daarmee omgaan.

Ontvang meer informatie over Assessments

Informatie aanvragen

Insite Security gelooft niet in een puur technische of organisatorische benadering. Wij zien het bewustzijn van de mens als het startpunt. Daarom kijken we in onze quickscan naar de techniek, de organisatie én de mens.

We meten het gedrag van uw medewerkers. Dit doen we met online enquêtes en digitale en fysieke social engineering-acties. Daarnaast onderzoeken we de technische beveiligingsmaatregelen. Onder andere door het uitvoeren van een kwetsbaarhedenscan en een penetratietest. Ook onderzoeken we de toegangsbeveiliging van uw netwerken en firewall. Ten slotte interviewen we verschillende mensen in uw organisatie. We gebruiken de ISO 27001-norm als leidraad of een ander binnen uw organisatie gebruikt normenkader, zoals NEN 7510 of Cobit.

De voordelen van onze quickscan:

  • Korte doorlooptijd
  • Compleet inzicht in de technische, organisatorische en menselijke aspecten
  • Startpunt om informatiebeveiliging naar een hoger niveau te brengen

Offerteaanvraag