Assessments

Het security awareness assessment test het gedrag van uw medewerkers. De medewerker kan zijn gedrag niet verbloemen door sociaal wenselijk antwoorden te geven, wat bijvoorbeeld met een standaard survey wel mogelijk is. De resultaten zijn als een spiegel voor medewerkers. Het geeft inzicht in tekortkomingen in bedrijfsmatige processen en –procedures, waardoor u de mogelijkheid krijgt deze te verbeteren.

Ontvang meer informatie over Assessments

Informatie aanvragen
Security_Awareness

Wat levert een Security Awareness Assessment u op?

 • Inzicht in het daadwerkelijke gedrag van medewerkers.
 • Inzicht in de werking van maatregelen die betrekking hebben op de menselijke factor.
 • Resultaten werken als spiegel voor medewerkers, waardoor een open houding ontstaat voor training, advies en verbeteringen.
 • Bevindingen in de rapportage bieden de mogelijkheid om processen en procedures verder te optimaliseren.

Opzet van een security assessment:

 • Case based e-learning
 • Praktijktesten (Social engineering, phishing, USB, mystery guest)
  We testen uw organisatie op deze kwetsbaarheid en trainen uw medewerkers.  Hiervoor voeren we diverse praktijktesten uit. Dat doen we zowel op afstand via telefoon en e-mail (phishing e-mails) als op locatie door het ‘rondslingeren’ van USB sticks of de inzet van een mystery guest bezoek. We zorgen er uiteraard voor dat de continuïteit van uw processen op geen enkele manier gevaar loopt.
 • Security Awareness Film
  Insite Security verwerkt de resultaten van de testen in een awareness filmpje van circa 3 minuten in de Nederlandse taal. In het filmpje worden de resultaten van de tests op een prikkelende en confronterende wijze in beeld gebracht.

Offerteaanvraag