Social engineering

Is uw bedrijfsinformatie wel in veilige handen in uw organisatie? Effectieve informatiebeveiliging gaat niet alleen om technische oplossingen. Ook de menselijke factor speelt een belangrijke rol. De social engineering-dienst van Insite Security test en traint uw medewerkers. We brengen de security awareness op peil en maken uw medewerkers weerbaar.

Ontvang meer informatie over Social engineering

Informatie aanvragen

Social engineering is de kunst van het misleiden, zodat medewerkers vertrouwelijke informatie prijsgeven. Hierbij wordt misbruik gemaakt van de voorspelbaarheid van menselijk gedrag. Social engineers spelen in op het vertrouwen en de behulpzaamheid van uw medewerkers. Zo kunnen ze gevoelige informatie loskrijgen.

We testen uw organisatie op deze kwetsbaarheid en trainen uw medewerkers.  Hiervoor voeren we diverse praktijktesten uit. Dat doen we zowel op afstand via telefoon en e-mail (phishing e-mails) als op locatie (mystery guest bezoek). We zorgen er uiteraard voor dat de continuïteit van uw processen op geen enkele manier gevaar loopt.

De voordelen van de social engineeringdienst:

  • Medewerkers worden geconfronteerd met eigen onveilig gedrag en de nut en noodzaak van informatiebeveiliging
  • Medewerkers worden zich bewust van de risico’s en de waarde van informatie
  • Medewerkers herkennen sneller pogingen tot manipulatief gedrag en informatiediefstal
  • Uw organisatie wordt weerbaarder voor social engineers

Meer informatie

Wilt u meer weten over de social engineering-dienst? Download de digitale flyer of stuur een e-mail  naar Wilbert Pijnenburg.