Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

SUWI-audit

Bent u een gebruiker van Suwinet? Dan moet u zich jaarlijks verantwoorden over de opzet en het bestaan van het stelsel van procedures en maatregelen, gericht op het waarborgen van een exclusieve, integere, beschikbare en controleerbare gegevensuitwisseling via het Suwinet. Insite Security ondersteunt u graag, zodat u aantoonbaar voldoet aan de norm. Dat geeft uw klanten het vertrouwen dat ze hun zaken veilig digitaal kunnen regelen.

Ontvang meer informatie over SUWI-audit

Informatie aanvragen

Wat levert een Suwi-audit op?

Insite Security ondersteunt gemeenten en andere dienstverleners. Onze aanpak start met een self assessment. Hiermee krijgt u snel inzicht in hoeverre u voldoet aan de beveiligingsnorm. Blijkt hieruit dat u aanvullende maatregelen moet treffen? Dan helpen we u graag op weg.

De Suwi-audit resulteert in het rapporteren van de resultaten aan de gebruiker van Suwinet en aan BKWI. De audit wordt uitgevoerd door gekwalificeerde auditors (RE).

De voordelen van een Suwi-audit door Insite Security:

  • Korte intake, we doen niet meer dan nodig
  • Eén aanspreekpunt voor alle stappen
  • Wij laten zien hoe de jaarlijkse audit meer wordt dan alleen een verplichting

Offerteaanvraag