Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Verkorte TPM verklaring voor VECOZO

Veilige gegevensuitwisseling in de zorgketen is van groot belang. VECOZO, het landelijk communicatiepunt voor de zorg, eist van softwareleveranciers in de gezondheidszorg dat zij aantoonbaar moeten voldoen aan de VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden (VGA). Met de verkorte TPM-verklaring toont u als softwareleverancier in de zorg aan dat uw organisatie aan deze eis voldoet, zonder dat alle details van het onderzoek in het rapport weergegeven worden.

Ontvang meer informatie over Verkorte TPM verklaring voor VECOZO

Informatie aanvragen

IT_audit_beveiligingsassessment

Wat houdt een VECOZO TPM in?

TPM staat voor Third Party Mededeling en wordt ook wel Third Party Memorandum of Derdenverklaring genoemd. Een onafhankelijke derde (de auditor) geeft op basis van een onderzoek (de audit) een oordeel over de kwaliteit van geselecteerde beheersmaatregelen uit een vooraf gedefinieerd normenkader, zoals de NEN7510.

Wat levert een VECOZO TPM verklaring op?

VECOZO biedt een veilige en kwalitatief hoogwaardige digitale omgeving waarin ketenpartijen in de zorg administratieve gegevens kunnen uitwisselen. Gebruikers van deze omgeving dienen aantoonbaar aan zeven Generieke Aansluitvoorwaarden (VGA) te voldoen om toegang tot de digitale omgeving te verkrijgen en te behouden. Een van de aansluitvoorwaarden is het aantoonbaar voldoen aan de NEN7510. Dit kan door het aanleveren van een NEN7510-certificaat of een (verkorte) TPM aan VECOZO. Bestaande aangesloten softwareleveranciers dienen dit certificaat of deze TPM-verklaring voor 1 september 2017 aan VECOZO aan te leveren.

Waarom heb ik TPM VECOZO nodig?

Een verkorte TPM is een geschikt middel om, vanuit het oogpunt van zorgplicht, zekerheid te krijgen, zonder dat het noodzakelijk is dat de betreffende partij alle details hierover openbaar maakt. Een verkorte TPM bevat niet alle details en bevindingen van het onderzoek, maar geeft de eindconclusie van het onderzoek weer.

Insite Audit ondersteunt organisaties bij het verkrijgen van een (verkorte) TPM. Dit doen wij met een TPM conform richtlijn 3000 van de beroepsvereniging van IT-auditors (NOREA).

Waarom Insite Security?

  • Uitgebreide kennis en ervaring met IT-audits en het afgeven van TPM-verklaringen
  • Resultaatgerichte aanpak die aansluit bij de doelstelling van VECOZO en de opdrachtgever
  • Wij toetsen alleen maatregelen die voor uw situatie van toepassing zijn
  • Wij beschikken over ervaren IT-auditors
  • Wij beperken overbodige toetsingsvragen en borgen zo dat deel- en eindresultaten van de opdracht voldoen aan de eisen die VECOZO stelt

Bent u softwareleverancier in de zorg? Neem dan contact op met Wilfred Hanekamp of vul onderstaand formulier in.

Samen zorgen we ervoor dat u weer in control bent!

Offerteaanvraag