Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

VIPP-audit

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) heeft als doel dat ziekenhuizen op korte termijn een digitaliseringslag maken om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Dit houdt in dat ziekenhuizen voor 2020 op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal kunnen uitwisselen met de patiënt.

Ontvang uw vrijblijvende offerte voor VIPP-audit

Offerte aanvragen

audit_zorg_it

Wat is VIPP

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het VIPP is een implementatieprogramma dat ziekenhuizen en zorginstellingen helpt om de patiënt toegang te geven tot zijn medische gegevens. VIPP sluit aan op bestaande landelijke standaarden als het gaat om het uitwisselen van informatie tussen patiënt en zorgverlener. Het programma maakt het mogelijk dat zorginstellingen die meedoen aan VIPP extra stappen kunnen zetten om deze standaarden de komende drie jaar te kunnen implementeren.

Wat levert een VIPP-audit op?

Door het ministerie van VWS is in overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een beleidskader voor de subsidiëring van het VIPP vastgesteld. VIPP bestaat uit twee delen met meerdere modules. Om in aanmerking te komen voor een VIPP-subsidie moet onafhankelijk worden vastgesteld dat de betreffende doelen per module behaald zijn. Een ziekenhuis of zorginstelling kan een IT-audit laten uitvoeren door een Register EDP-Auditor (RE).

De opzet van een VIPP-audit

De toets kan voor één of meerdere modules in één keer worden aangevraagd, zolang deze binnen de tijdslijn van de modules vallen. De toets stelt aan het einde van de toetsperiode vast of aan de voorwaarden van de subsidieregeling is voldaan. Daarbij geldt:

  • Het onderzoek dient volgens de Richtlijn 3000 van de NOREA voor assurance-opdrachten door IT-auditors plaats te vinden.
  • Het object van onderzoek is: de opzet en het bestaan van gegevensverwerking met behulp van de door het ziekenhuis gerealiseerde modules.
  • Voor het uitvoeren van het onderzoek is een normenkader opgesteld, waarin de voorwaarden voor de subsidies zijn uitgewerkt. 

De voordelen van een VIPP-audit door Insite Security

  • Onze geregistreerde IT-auditors zijn bekend met de zorgsector
  • We staan bekend om onze resultaatgerichte aanpak
  • Wij maken van audit meer dan een verplichting 

Neem voor meer informatie contact met ons op via onderstaand formulier.

Contactformulier