Privacyverklaring

Insite Security neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben onze werkwijze vastgelegd in eenĀ privacyverklaring.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring neem dan contact op met mhummel@insitesecurity.nl.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Contact opnemen