Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Onze visie op informatiebeveiliging

Draagt informatiebeveiliging maximaal bij aan uw organisatie? Insite Security verbindt de menselijke, organisatorische en technische kant van informatiebeveiliging.

Het verwerken en uitwisselen van informatie is voor veel organisaties een kernactiviteit geworden. Informatie is overal en steeds meer bedrijfsprocessen worden ondersteund door IT. Het is belangrijk dat informatie beschikbaar is op het moment dat deze nodig is, juist en volledig is en alleen toegankelijk voor degenen voor wie deze is bedoeld. Dat kan alleen als de techniek goed werkt, het beleid klopt en als de mensen er op de juiste manier mee omgaan.

Een holistische benadering

Insite Security gelooft niet in een puur technische of organisatorische benadering. Wij zien het bewustzijn van de mens als het startpunt. Informatiebeveiliging is in onze ogen pas echt ‘veilig’ als de mensen op de juiste manier omgaan met de technische en organisatorische maatregelen. Het gedrag van mensen bepaalt uiteindelijk hoe veilig informatie is. Daarom zoeken we altijd naar de verbinding tussen mens, organisatie en techniek.

De menselijke schakel

De oorzaak van de meeste beveiligingsincidenten is terug te leiden naar onveilig gedrag van medewerkers, bewust of onbewust. De mens is een belangrijke schakel in de beveiligingsketen. Daarom maken wij inzichtelijk wat de risico’s zijn en werken we aan het verbeteren en op peil houden van het beveiligingsbewustzijn van medewerkers.

De organisatie op orde

Een normenkader als ISO 27001, NEN 7510 of Cobit is een goede leidraad om de status van de beveiliging van uw organisatie inzichtelijk te maken. Niet als doel op zich, maar als middel om informatiebeveiliging op orde te krijgen, te houden en naar een hoger niveau te brengen. Helder beleid is een noodzakelijk ingrediënt van een passende informatiebeveiliging.

Technische maatregelen

Het laatste ingrediënt is uiteraard de techniek. Die moet gewoon goed werken, zodat uw bedrijfsinformatie veilig is. Met kwetsbaarhedenscans en pentesten testen we of anderen toegang hebben tot uw IT-systemen of er misbruik van kunnen maken. We dichten de lekken en helpen u te beveiligen tegen steeds nieuwe bedreigingen.

Continu werken aan veiligheid

Wij zien informatiebeveiliging niet als een eenmalige activiteit, maar als een continu proces. De omgeving en de risico’s veranderen doorlopend. Daarom is het belangrijk dat u blijft meebewegen en verbeteren en niet eenmalig maatregelen treft. Onze aanpak geeft u doorlopend inzicht in het beveiligingsniveau en de zwakke punten. Zo houdt u de vinger aan de pols. Maar daar blijft het niet bij. We vertellen u ook wat u kunt verbeteren, waarom en hoe. En we helpen u graag bij het doorvoeren van die verbeteringen. Zo werken we aan veiligheid, vandaag en morgen.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Contact opnemen