Let op! Sinds 1 juli 2018 zijn Insite Security en ITsec samen verder gegaan als Qbit Cyber Security .

Security Awareness

De meeste beveiligingsincidenten worden veroorzaakt door menselijk handelen. Medewerkers zijn dan ook een essentiële schakel in de informatiebeveiliging. Maar hoe zorgen we dat die medewerker veiliger gaat werken? Hoe zorgen we ervoor dat hij privacy en security risico’s leert herkennen? Met de Security Awareness diensten van Insite Security wordt trainen leuk, maar vooral ook meetbaar effectief!

Ontvang meer informatie over Security Awareness

Informatie aanvragen

Permanente aandacht voor informatiebeveiliging

Bewustwording van informatiebeveiliging is geen eenmalige activiteit, maar verdient permanente aandacht. Zijn uw medewerkers zich bewust van de rol die zij spelen in het proces van informatiebeveiliging?

Insite Security biedt een unieke aanpak en ondersteunend dienstenpakket om u te helpen bij het ontwikkelen van een bewustwordingsprogramma. Daarmee bevordert u het risicobesef en bewustwording van informatiebeveiliging van uw medewerkers.

Opzet Security Awareness Training

 • Korte interactieve sessies
 • Aan de slag met alledaagse en herkenbare situaties
 • Interactief gaming element
 • Samen sturen op permanente verbetering van de security awareness
 • Bewustwordingsprogramma op maat gemaakt voor uw organisatie
 • Meetbare en aantoonbare gedragsverandering

Onze Security Awareness diensten met geïntegreerde aanpak

 • Mens

  Draagvlak en bewust veilig gedrag creëren en borgen

 • Organisatie

  Passend beveiligingsbeleid invoeren en uitvoeren

 • Techniek

  Veilige infrastructuur, systemen en applicaties

Wij werken voor
 • Wij werken voor